Mrs Lewis Garden

PERMAKULTURBLOGGEN
Kartlägg Konturlinjer

Kartlägg Konturlinjer

KARTLÄGG Viktiga Konturer  ATT SKAPA NYTTA Vatten tar alltid närmaste & lättaste vägen ner... Att använda en...

Bygg din egen Örtspiral

Bygg din egen Örtspiral

Permakultur För bin &  Framtid  HÅllbart trädgårdsliv Örtspiraler för både mat och husrum Örtspiralen...

Permakultur

Permakultur

Permakultur För Jorden &  Framtiden     HÅllbar Livsstil Permakultur Skapar Möjligheter Målet för...

Vårt Paradis

Vårt Paradis

VÄSTERGÅRDEN Vår Plats & Vårt Livsverk    VästerGården Vårt ParadisVi är familjen Lewis. Vi bor på...

Sedan 2016

Det är så länge vi har ägt Västergården jag och min man Mr S Lewis. Vi har ett genuint intresse för den biologiska mångfaldens fortlevnad och ville tillsammans utveckla en plats för att bidra till ökad biologisk mångfald. Att bygga upp vår valda plats resurser och vara mer producenter än konsumenter. Samtidigt vill vi dela tankar, idéer och kunskap med er så att vi sprider nytta och är varandras resurser för att bygga klimatsmarta vardagsliv som gynnar oss, naturen och jorden vi lever på och av samtidigt.

Sedan 1997

Har mitt intresse för naturen och jorden växt sig starkare och tydligare, där min uppväxt och mina föräldrar har spelat en tydlig roll för mina kunskaper idag. 

Mireille Lewis

Permakultur Västergården

Framtid 

Att skapa värde 

Med kunskaper i och om permakultur som designverktyg. Som verktyg för att komma fram till de lösningar vi väljer att testa tog jag min PDC 2019.

Idag väljer jag att dela mina kunskaper vilket get mig en fantastisk massa livsglitter i min vardag. 

Permakulturdesign i vardagen och trädgården  

När vi gjorde de första intervjuerna tillsammans, jag och min man för att skapa vår gemensamma vision om hur vi ville utveckla gården och dess möjligheter växte en hel del spännande tankar upp. Idag använder vi designverktyget och permakulturprinciperna lika mycket i huset som i skogsträdgården och överallt på gården. I val av material, byggnadstekniker, hur vi väljer att skapa eller renovera. Hur vi vill generera värde till omkringliggande gårdar, samhällen och familjer. 

Livskvalité för mig har alltid varit att skapa något som jag tillsammans med andra har glädje av och att skapa mågot som andra har glädje av långt efter det att jag bytt plats… Ett livsverk som skall få leva och glädja många under oräknerlig framtid. En dröm, min verklighet.

Följ Permakulturbloggen

Kategorier

Permakultur Nyhetsbrev

Skapa en permakulturdesign

För att göra det enklare för dig att skapa en design över din plats har vi gjort en arbetsbok som är ett fantastiskt verktyg att använda dig av när du går våra Online kurser eller om du skall gå en PDC kurs på annan ort och önskar en egen smart arbetsbok.

Här nedan en liten glimt av bokens innehåll…

Missa inte våra kurser

Social Media

Follow Along