Konsultation

Trädgårdsdesign
RingMaila

Att Designa Sin Egen Trädgård

Nycklar till framgång och kunskaper för att slippa göra om för att göra rätt…  – Är mitt erbjudande till dig!

Samtal Bygger Nya Möjligheter

Ett samtal med mig om din trädgård är kunskapsbyggande innan det ens har börjat kosta pengar. Jag kommer först att ge dig verktyg att bygga grunden för samtalet på innan vi börjar bygga ny kunskap som kostar pengar.  

Boka tid i din trädgård

Boka ett hembesök med mig för gestaltning av hela eller delar av din trädgård. Här innefattas också trädgårdsråd för redan befintliga trädgårdar. Vid hembesöket går vi tillsammans igenom vad du/ni önskar få ut av trädgården. Genom att anlita mig får du tryggt och enkelt hjälp att skapa en egen grönskande oas! 

Priser

Telefon / Webbaserad konsultation
Från 880kr
Önskas webbaserad trädgårdsdesign så går det bra att genomföra genom att foton och planlösning över platsen sänds till mig och vi via samtal tillsammans kan klargöra Era önskemål. 

Här sätts stor vikt vid beskrivning av platsen så förutsättningarna blir så tydliga som möjligt. Webbaserad konsultation med trädgårdsdesign kostar 880kr per timme inklusive moms.

Hembesök
1 950 kr
Det perfekta startskottet för nya trädgårdslösningar!
Vid hembesöket går vi tillsammans igenom Er trädgård och du får tillfälle att ställa frågor och få svar. Hela tiden antecknar jag det vi pratar om och skissar även upp lättare förslag direkt på plats. Det kan till exempel vara ett hörn i trädgården som behöver nya växter eller var en uteplats kan placeras som ritas upp.

Önskas en detaljerad skalenlig ritning på hela eller delar av Er trädgård så mäts ytorna upp vid besöket och foton tas. Finns en tomtkarta att tillgå så blir ritningen mer exakt.
Ett hembesök pågår i uppemot två timmar. Restid samt milersättning debiteras utöver hembesökets kostnad och beräknas utifrån lokalisering. (Ett hembesök med avstånd inom två mil blir ca. 2900kr inkl moms)

Översiktplan
12 500 kr
En översiktsplan ger dig möjlighet att få hjälp med själva utformandet av Er trädgård. På den finns planteringar, gångar, uteplatser med mera inritade

Översiktsplanen har ingen växtlista och eller detaljerade ritningar av exempelvis rabatter men är ett gott verktyg för Er som vill få ny inspiration. Perfekt också för Er som redan har stor trädgårds och växtkunskap. Ritningen överlämnas vid ett ytterligare besök eller sänds med post.

D
etaljerad ritning
mellan 19 000 kr – 26 000 kr
Det här är den perfekta grunden för Er som ska anlägga en ny trädgård eller planera om en gammal.  Här syns hela trädgårdens utformning och i detalj ritningar av rabatter samt planteringar. Nya idéer om gånga, uteplatser, cykelparkeringar med mera.

Med en detaljerade ritning lämnas komplett växtlista. Det gör det lätt att göra trädgårdsdrömmen till verklighet. För att Ni ska få en komplett trädgårdsupplevelse i din trädgård lägger jag stor vikt vid färg, form och växtval i funktionella och smakfulla lösningar för en hållbar trädgård enligt permakulturdesign. Ritningen överlämnas vid ett ytterligare besök eller sänds med post.

Mrs Lewis har flera duktiga samarbetspartners  och tillsammans hjälper vi Er från ritning till färdig drömträdgård!

Alla priser är inklusive moms.


Inför besöket

Önskas en detaljerad ritning så behövs en planlösning över Er tomt inför besöket.
Tänk gärna igenom om det finns speciella växter och färger som ni tycker om och vad ni vill använda trädgården till.

 

Skötselplan
En skötselplan kan skrivas efter överenskommelse och ligger till god grund för att trädgården ska bli lättare att sköta, att var sak ska göras i rätt tid och att inget ska glömmas. Pris på detta är beroende av trädgårdens storlek och växter.


Varmt välkommen!
Mireille Lewis
Certifierad Permakulturdesigner

Jorden

Jorden är det som gör jobbet, den kan hjälpa dig eller den kan försvåra ditt arbete. Därför är det så viktigt att samarbeta med den så att ni blir ett i din trädgård. Hur väl känner du din jord? 

Den Goda Odlingsjorden

Mata jorden med organiskt material. Organiskt material kallas det material i marken som är av organogent ursprung (främst ofullständigt nedbrutna växtrester). I trädgården kan du hitta en hel del resurser som kan användas för att bygga upp jordkvalitén och öka mängden jord. 

Håll jorden täckt. Att täckodla – är en av möjligheterna för att skapa en bättre odlingsjord för dina växter.  

Täckodling innebär att du kontinuerligt tillför näring och humus till jorden. Vilket leder till:

 • Förbättrad jordstruktur och ökar infiltrationsförmågan
 • Behåller markfukten
 • Minskar risken för kompaktering
 • Minskar temperatursvängningar
 • Håller ogräs borta.

Förutom allt detta är det vackert och har du pumpor, squash, gurkor m.m. håller även grönsakerna sig fina och välmående längre om du inte har dem direkt dikt an mot jord.

Gynna samspelen

Bearbeta inte jorden mer än nödvändigt. De livsviktiga hålrummen i jorden finns där av en anledning. I jorden finns Goda bakteriekollonier, Vatten, rötter, luft och magiska jordaggregat. Runt omkring varje liten rot på allt från träd, buskar, gräs, plantor – ja allt levande, där finns de små aggregaten.

Var rädd om de livsviktiga samspelen. Mykorrhiza är ett fascinerande samspel mellan underjordiska svamptrådar och växternas rötter. Svampen tar sig in i växtens rot där den kan få kolhydrater från växten. Samtidigt hjälper svampen växten med att ta upp vatten och viktiga näringsämnen. Läs mer

Sol

Vårsol, Sommarsol, Höstsol och Vintersol – Oavsett när på året vi möter solen är den en resurs som man på olika sätt behöver förhålla sig till. Har du koll på solens rörelse över din trädgård under årets alla månader?

Ljusets betydelse

Solljus, inte bara viktigt för fotosyntesen. Visste du att solljuset även  påverkar växtens utveckling, tillväxt och stresstolerans. 

Växter vill dock ha olika mängd för att må bäst och detta är väldigt individuellt. Vissa vill stå i sol, vissa i halvskugga och andra trivs minst lika bra och kanske bättre om de får stå helt i skuggan.

Att mäta solen

Solen i din trädgård. Hur rör sig solen i just din trädgård? Har du koll på alla delar och när det är sommar och du ska plantera, perenna växter, har du då koll på vintersolen och dess rörelse över din tomt? Om inte så kan ”Sun Seeker” vara en hjälpreda att ha. Du finner den i App Store tillsammans med många andra liknande applikationer.

Vind

Varma härliga fläktande sommarvindar, dagar när temperaturerna är höga. Vad gör de egentligen med våra växter? Hur väl har du koll på vindarna i din trädgård och hur de påverkar just dina växter? 

Vindens påverkan på växterna

Vind är en stressfaktor för växter. Det är därför bra att ha koll på hur vinden rör sig över din tomt. Växter påverkas av vind på huvudsakligen två sätt…

Mekanisk stress. Växter i din trädgård påverkas de av den mekanisk stressen dvs själva ”ruskandet” som vinden skapar. Detta gör att växterna kan försöka ”fly” vinden. Ibland kan man se det på slätter eller exempelvis gotländska kusten där barrträd och lövträd ändrar form och väljer att växa tätare mot mark än samma träd skyddade mot vindbyar i inlandet.

Förändrat mikroklimat. När vinden blåser runt växter i trädgården, träd och buskar påverkas bladens mikroklimat på så sätt att växterna förlorar mer vatten. Det kan därför vara bra med vindskydd där det behövs.

Luftföroreningar och effekter. Luftföroreningar påverkar både miljön och självklart vår hälsa. De kan göra djur och människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden hos oss. Luftföroreningar transporteras runt med vinden och är inte knutna till specifika ställen, det är därför viktigt att vi alla samarbetar kring att minska dem. Luftföroreningar bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och andra klimatförändringar.

Vatten

Underbara härliga och nödvändiga vatten. Jag älskar vatten och har precis inhandlat glaskulorna till vattenbaren som skall anordnas till fjärilar och blomsterbin i trädgården. I sommar är det dags att planera för större odlingar och då blir det viktigt att ta hand om vatten-resurser på ett helt annat plan än tidigare.

Hårt eller mjukt vatten

Du har antingen hårt eller mjukt vatten och detta berättar hur mycket salter som finns i, främst mängden kalciumjoner. Det går att mäta mängden salter (motståndet) med en såkallad EC mätare (kallas även PPM mätare). Alternativt kan du kolla på ditt lokala vattenverks hemsida där det brukar postas. 

Riktlinjer och tabeller. Här kan du titta på riktvärden i tabeller. Hårdheten för vårt kranvatten på Västegården i Södermanland är 3 dH vilket gör det till mjukt. Destillerat vatten, RO (Reverse Osmosis) vatten eller regnvatten har ett EC på 0 eller nära 0 vilket innebär att det finns inga eller få salter. 

 Rent Vatten. Om du vill kontrollera ditt eget vatten kan du prata med AquaGruppen Sverige och be dem skicka dig material för att ta ett vattenprov hemma. 

Påverkan på trädgårdsodlingen

Att ha eller inte ha är frågan som blir oerhört aktuell när vi får varmare och varmare somrar samtidigt som grundvattennivåerna sjunker, eller stannar upp och är låga (beroende på vart i vårt avlånga land du befinner dig).  

För att motverka negativa konsekvenser och öka förutsättningarna för en lyckad skörd i trädgården kan vi bli bättre på att hushålla med de resurser vi har i form av vatten så som exempelvis regnvattnet i vår egen närmiljö. Vi är många som är överens om att vattenbristen kommer att ha den enskilt största påverkan på trädgårdsodlingen och möjligheten till närproducerat. 

Vattentillgång bidrar till ökad biologisk mångfald. Det är många som gynnas av att bli vattnade, både växter och djur. 

 • Småfåglar
 • Bin
 • Skalbaggar
 • Fjärilar
 • Perenna växter

…och alla andra ouppräknade.

Minska avdunstning

Glöm inte att samtidigt minska avdunstningen av de resurser du har, Detta är också något som är viktigt att göra. Här kan du arbeta med täckodling som ett alternativ. Behovet av bevattning under torra somrar minskar radikalt vid täckodling. Det finns en hel del olika typer av material man kan använda sig av för att minska avdunstning.

 • Fårull
 • Löv
 • Gräsklipp
 • Flis
 • Halm
 • Spån/Kutterspån

…och en hel del annat som jag inte räknat upp…!

Tänk på att avdunstning sker hela tiden, ju mindre öppen yta av kärl du har med vatten i ju mindre avdunstning.

 

Skörda regnvatten

Du kan skörda i olika typer av kärl så titta på din tomt och fundera på vartifrån allt vatten kommer och hur du kan sampla in det och spara det tills när det behövs. Om du har tak det kommer ifrån kan olika typer av tunnor och tankar vara av intresse. 

 • Begagnade Falu Rödfärgs-tunnor
 • Damm 
 • IBC-Tankar från blocket (va noga med att kolla vad det varit i dem innan)
 • Oljekärl – metall
 • Vattentunna från exempelvis Jula, mfl.
 • Nedgrävda vattentankar

Ovan eller under jord. Du kan spara ditt vatten ovan eller under jord. tänk på att alltid skydda dina tankar för sol då livslängd på plastkärl oftast förkortas av sol. Är du nyfiken på hur har jag en massa tips jag kan dela med dig…