VÄSTERGÅRDEN

Vår Plats & Vårt Livsverk

VästerGården

Vårt Paradis

Vi är familjen Lewis. Vi bor på Västergården i byn Västra Granhed strax utanför Hälleforsnäs i Katrineholms kommun i hjärtat av Södermanland. Vi bedriver lantbruk i liten skala och försöker vara så självförsörjande som möjligt.

Målet är att utveckla Västergården till en kretsloppsanpassad, självhushållande samt matproducerande gård med öppen verksamhet och samtidigt vara platsen för återhämtning, njutning och livskvalité för familjen som bor på gården.

Gården skall producera stor del av familjens mat samtidigt som vi önskar kunna sälja överskottet. Västergården skall utvecklas till att vara en läroplats Onsite och Online för alla som vill lära sig om permakultur, skogsträdgårdsodling, kretslopp, småskalig matproduktion, självhushåll samt uppbyggnad av matjord.

Gården skall inspirera omgivningen till en hållbar livsstil och ökad biologisk mångfald mot en hållbar samhällsutveckling.

PERMAKULTUR

Permakultur Vad Är Det?

Ordet står för PERMAnent AgriCULTUR = Hållbar odling. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, …

Social Media

Follow Along