Blog

Follow Along

Permakultur

Permakultur För Jorden &  Framtiden     HÅllbar Livsstil Permakultur Skapar Möjligheter Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet. Kärnan i permakultur är ett...

läs mer